RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

sakiu savivaldybe


SADM baneriai 300


spis logo


laumzirgis


laumzirgis

Anketinė apklausa dėl socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo

Pagalba į namus skyrius

Šiais metais, kaip ir kasmet, buvo atlikta pagalbos į namus paslaugų gavėjų anketinė apklausa. Joje dalyvavo 91 asmuo. Teikiant pagalbos į namus paslaugas nuolat siekiama tikslo - užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų, padedančių asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, teikimą. Anketos klausimai ir buvo skirti tam, kad išsiaiškinti kokiu būdu asmenis pasiekia informacija apie pagalbos į namus paslaugas, ar asmenys pasitiki paslaugas teikiančiu darbuotoju, koks yra jų tarpusavio santykis, ar paslaugos teikiamos kokybiškai, ar atitinka asmenų lūkesčius, pagerina jų gyvenimo kokybę, padeda sėkmingai spręsti problemas, tvarkytis buityje bei jaustis saugiu, dalyvaujant visuomeniniame gyvenime.

            Apibendrinus anketinės apklausos duomenis išsiaiškinta, kad apie pagalbos į namus paslaugas net 43 asmenys sužinojo iš seniūnijų socialinio darbo organizatorių. Vadinasi, bendradarbiavimas su rajono seniūnijų socialinio darbo organizatorėmis yra kokybiškas ir leidžia pakankamai plačiai skleisti informaciją apie šią paslaugą, kad ja turėtų galimybę pasinaudoti visi, kuriems ji reikalinga. Anketinė apklausa leido patvirtinti, kad daugumos paslaugų gavėjų lūkesčiai, pradėjus gauti pagalbos į namus paslaugas, pasiteisino, gaunant paslaugas įvyko teigiami gyvenimo kokybės pokyčiai. Net 90 paslaugų gavėjų yra patenkinti teikiamomis pagalbos į namus paslaugomis, o tai leidžia daryti išvadą, kad paslaugos yra teikiamos kokybiškai ir kryptingai. Net 89 asmenys iš 91 teigia, kad visiškai pasitiki darbuotoju, 82 atsakė, kad į jų pastabas ir pageidavimus visada yra reaguojama. 78 asmenys teigia, kad visada yra nedelsiant sprendžiamos jų problemos.   Net 55 apklaustieji mini, kad iškilus neaiškumams visada kreipiasi į administraciją, o tai reiškia, kad jie yra aktyvūs, siekdami kokybiško paslaugų teikimo. 75 asmenys žino ir turi atsakingo darbuotojo kontaktus, 16 - kontaktų nežino, bet dažnas paminėjo, kad to neprireikia, nes pavyksta išsiaiškinti su paslaugas tiesiogiai teikiančiu darbuotoju arba paslaugos visiškai atitinka jų lūkesčius.

            Įvertinus apklausos rezultatus galima teigti, kad paslaugų teikimo procese darbuotojai bendrauja vadovaujantis etikos ir žmogaus teisių principais, atsižvelgia į paslaugų gavėjų pateikiamus pasiūlymus bei pageidavimus, siekia kokybės atliekant savo darbą, atsiradus neaiškumams arba klausimams, pasikeitus paslaugų teikimo tvarkai, darbuotojai perduoda tikslią ir teisingą informaciją, todėl paslaugų gavėjai paslaugų teikimu yra patenkinti. Taigi apibendrinus anketinės apklausos duomenis galima daryti išvadą, kad pagalbos į namus paslaugų pagrindinio tikslo praeitais metais buvo siekiama tinkamai ir paslaugų teikimo procesas buvo sėkmingas.

                                        

                                                                       Parengė vyr.socialinė darbuotoja Gintarė Mikelaitienė

 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS

SKYRIUS

 

                                    Visiems senyvo amžiaus žmonėms, kaip ir likusiems visuomenės nariams, turi būti užtikrinta teisė į pilnavertį gyvenimą, sveikatos priežiūros paslaugas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas paslaugų kokybės vertinimui, kad teikiamos paslaugos būtų orientuotos ne į kiekybę, o į kokybę. Savivaldybės yra atsakingos už paslaugų teikimą, o mūsų centras – už jų kokybę, todėl bandoma teikti efektyvias socialines paslaugas, taip tenkinant visų paslaugų gavėjų interesus. Senstant visuomenei, socialinių paslaugų poreikis su kiekvienais metais vis auga, todėl būtina užtikrinti paslaugų prieinamumą ir kokybę, kad ir kur žmogus gyventų, kad ir kokios būtų jo pajamos.

                                    Šių metų lapkričio mėnesį buvo atlikta anketinė apklausa žmonių, gyvenančių Šakių rajone ir gaunančių dienos socialinės globos paslaugas, kurias teikia Šakių socialinių paslaugų centras. Apklausoje dalyvavo 30 klientų. Į anketos klausimus atsakė paslaugų gavėjai ir jų artimieji.  Didesnė klientų dalis gyvena vieni ir jiems reikalinga kito asmens priežiūra. Apie dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas  didesnė dalis žmonių sužinojo iš seniūnijos darbuotojų. Apie teikiamas techninės pagalbos priemonių paslaugas žinojo 27 paslaugų gavėjai.  Apie transporto pavėžėjimo paslaugą nieko nėra girdėję tik 2 asmenys, vienas pageidavo, kad būtų galima vežti gulintį žmogų. Maitinimo organizavimą (maisto produktų nupirkimą, maisto paruošimą) gerai įvertino beveik visi paslaugų gavėjai, kai kuriems maistą nuperka artimieji. Asmeninės higienos paslaugomis yra patenkinti visi. Septyniems asmenims nereikalingos (neaktualios) laisvalaikio užimtumo, užrašymo pas įvairius specialistus paslaugos, 23 klientai naudojasi tokia galimybe. Kad lanksčiai yra reaguojama į pageidavimus, pastabas atsakė 26 paslaugų gavėjai.  Įvardijo kaip artimus santykius su darbuotojais 28 paslaugų gavėjai, dviejų - santykiai nepastovūs. Į klausimą apie socialinių paslaugų gerinimą, pastabas, pasiūlymus, 21 paslaugų gavėjas atsakė, kad džiaugiasi teikiamomis paslaugomis, 4 – neturintys nuomonės, 5 – norėtų gauti daugiau valandų.

Susisteminus visus atsakymus, galima daryti išvadą, kad dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas teikiantys darbuotojai paskirtą darbą atlieka gerai, pagalba namuose paslaugų gavėjams yra reikalinga, informacija apie  paslaugas yra prieinama ir suteikiama, apie technines pagalbos priemones klientai žino ir naudojasi jomis, santykiai su visais darbuotojais yra geri, klientai džiaugiasi teikiamomis paslaugomis, nusiskundimų nėra. Šakių socialinių paslaugų centro teikiamos dienos socialinės globos paslaugos atitinka paslaugų gavėjų ir jų artimųjų poreikius.

                                           

                    Parengė vyr.socialinė darbuotoja Renata Rumšienė

 

logo__300x57.png

 

V. Kudirkos g. 64A, Šakiai

tel. (8 345) 52 294, el.p. sakiu.spcentras@gmail.com

Registracijos adr.: Bažnyčios g. 7, Paluobių k., LT-71246 Šakių r.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300665444

DARBO LAIKAS

Pirmadienis 8:00 - 17:00 val.
Antradienis 8:00 - 17:00 val.
Trečiadienis 8:00 - 17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00 val.
Penktadienis 8:00 - 15:45 val.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.

© Copyright 2024

Sprendimas: LANMETA

Search