RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

sakiu savivaldybe


SADM baneriai 300


spis logo


laumzirgis


laumzirgis

2024 m. sausio 18 d. Šakių socialinių paslaugų centre vyko kvalifikacijos kėlimo renginys ,,Smurtas artimoje aplinkoje. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis". Šio renginio tikslas - suteikti žinių, ugdyti socialinių darbuotojų kompetencijas ir gebėjimą identifikuoti smurto artimoje aplinkoje atvejus.
Socialiniai darbuotojai įgijo teorinių žinių apie smurto artimoje aplinkoje formas ir priežastis bei apie smurto aplinkoje orderį kada, kodėl, kam ir kokiam laikui yra skiriamas.
Dėkojame bendruomenės pareigūnei Aušrai Mockevičiūtei už suteiktas žinias, praktines užduotis, stiprinant darbuotojų kompetencijas socialiniame darbe.
foto1foto2foto4foto6

Gruodžio 20 – ąją Šakių socialinių paslaugų centro socialinės  darbuotojos dirbančios  su šeimomis Jolanta ir Gineta sukvietė Centro paslaugas gaunačių šeimų vaikus ir jų tėvelius į Gelgaudiškio seniūnijos salę.

Susirinko gausus būrys kviestųjų- apstulbę dairėsi po išpuoštas seniūnijos patalpas ir kantriai laukė, kas čia įvyks…

Šventės įžanga - Gelgaudiškio bibliotekos darbuotojų surengta viktorina „Ar pažįsti stebuklingą pasakų pasaulį?” Dalyvavo ir vaikai, ir jų tėvai…

Atsakiusiems į klausimus buvo dovanojamos knygelės ir linkima, kuo daugiau skaityti ir plėsti žinių akiratį. Varžytuvės sukėlė didelį šurmulį: į vienus klausimus atsakymą žinojo dauguma,į kitus klausimus atsakymo nežinojo netgi tėvai. Tačiau be dovanėlių neliko nei vieno.

O smagiausia šventės dalis - Gelgaudiškio seniūnijos seniūno Valdo Dumčiaus ir kitų rėmėjų nupirktų dovanėlių ir saldainių dalybos.

Džiaugiamės seniūno Valdo Dumčiaus iniciatyva pradžiuginti seniūnijos mažuosius gyventojus, džiaugiamės, kad prie šio renginio galėjome prisidėti ir mes, Šakių socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos dirbančios su šeimomis Jolanta Balkojytė ir Gineta Jakaitienė.

Šventinis laikotarpis turi teikti džiaugsmą, o dėmesio ir dovanų niekada nebus per daug, ypač kai viena iš tų dovanų itin svarbi - turiningai praleistas laikas.

Labai džiaugiamės ir dėkojame Gelgaudiškio seniūnui Valdui Dumčiui ir jo darbuotojams už šventiškai papuoštą Gelgaudiškio miestą ir sukurtą kalėdinę nuotaiką. Taip pat Gelgaudiškio bibliotekos darbuotojoms už bendradarbiavimą sukuriant kalėdinę atmosferą mūsų šeimoms ir jų vaikams.

FB IMG 1703765944813

20231220 1512301

https://sakiuspcentras.lt/images/2023/paramos_%C5%A1eimai_skyrius/FB_IMG_1703765964794.jpg?1703768359

Socialinės darbuotojos dirbančios su šeimomis Kristina Baršauskienė ir Aida Globienė 2023 m. spalio- gruodžio mėnesiais  Šakių seniūnijos salėje organizavo ir vykdė įvairias veiklas su šeimose augančiais vaikais.

Užsėmimų tikslas: vaikams ugdyti ir stiprinti socialines kompetencijas.  Kad sudominti ir įtraukti  vaikus aktyviai  dalyvauti, užsėmimai vyko įvairia forma, t.y. paskaitos, pokalbiai, diskusijos, žaidimai ir edukacinės veiklos. Turėjome svečiuose bendruomenės pareigūnę A. Mockevičiūtę.  Susitikimų metu buvo kalbama ir diskutuojama apie   tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą  ir daromą žalą  žmogaus sveikatai, apie įvairias  prekybos žmonėmis formas. Vyko diskusijos  apie internete slypinčias grėsmes: patyčias, išnaudojimą, kaip reaguoti į pasiūlymus „užsidirbti“ pinigų, asmeninės informacijos ir nuotraukų viešinimas ir pan. Minėjome tolerancijos dieną, gaminome ir puošėme žibintus, jie puošė seniūnijos salę mūsų susitikimų metu. Visų užsėmimų metu vaikams buvo ugdomas gebėjimas kritiškai mąstyti, išreikšti savo mintis, idėjas, jas plėtoti, pagrįsti.

2023 m. gruodžio 12 d. Šakių rajono savivaldybėje vyko tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame dalyvavo Šakių rajono sav. vicemeras D. Jakavičius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė A. Pavydienė, Šakių socialinių paslaugų centro direktorė V. Bielskienė, Šakių socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkės D. Keidošytė, S. Stankevičienė, V. Sutkaitienė, socialinės darbuotojos dirbančios su šeimomis A. Gečė, A. Bindokaitė, K. Baršauskienė, I. Kolegienė, L. Jokubauskaitė, globos centro koordinatorės E. Tamulevičiūtė ir R. Stankaitienė, VVTĮT prie SADM Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos  skyriaus Šakių raj. patarėja I. Jurjonienė, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių PK viršininkas A. Kvederevičius, bendruomenės pareigūnė A. Mockevičiūtė.  

A. Pavydienė trumpai pristatė planuojamus pasikeitimus Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nuo 2024 m. liepos 1 d.

Tarpinstituciniame pasitarime buvo aptartos opios Šakių rajono problemos, tokios kaip paauglių ir jaunimo psichotropinių medžiagų vartojimo klausimai, alkoholio vartojimo problemos ir prevencinės priemonės, kurias taiko policijos pareigūnai bei kitos institucijos. Buvo diskutuota apie smurto artimoje aplinkoje orderį. Bendruomenės pareigūnė A. Mockevičiūtė teigė, jog siekiant glaudesnio bendradarbiavimo, prevenciškai darbuotojams ar šeimoms organizuos mokymus smurto artimoje aplinkoje tema ir sieks tą įgyvendinti artimiausiu metu.

Pasitarimo metu taip pat buvo aptariamos bendradarbiavimo aktualijos, tarpinstitucinė informacijos kaita dirbant su šeimomis, aptartas specialistų reagavimas ir veikimas tam tikrose situacijose.

Dėkojame visiems dalyvavusiems!

Pasitarimą organizavo Šakių socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė Deimantė Keidošytėhttps://sakiuspcentras.lt/images/2023/paramos_%C5%A1eimai_skyrius/403398377_334805355934222_3725118907511332670_n.jpg?1702477525

2023 m. gruodžio 1 d. Šakių socialinių paslaugų centre vyko jau tradicija tapusi Adventinė popietė, skirta pagalbos į namus skyriaus darbuotojams. Susirinkusios darbuotojos šurmuliavo vainikų dirbtuvėmis tapusiame Centre, kur vienos susikaupusios pynė vainikus, kitos juokavo, šnekučiavosi, dalinosi patarimais - taip kurdamos šiltos bendrystės jausmą. Darbo rezultatas gavosi tikrai puikus, džiuginantis mūsų akis ir širdis. Advento vainikai iškeliavo į jaukius darbuotojų namus, kur jų skleidžiama šviesa ir svaigus spygliuočių šakelių kvapas sušildys jų šeimas, įprasmins Šv. Kalėdų laukimą.

Advento vainikas – tai himnas gamtai, kuri atgyja, kai atrodo, jog viskas turėtų numirti...
... tai himnas šviesai, kuri nugali tamsą...

  Ramaus ir prasmingo visiems laukimo!

 Popietę organizavo vyr. socialinė darbuotoja Gintarė Mikelaitienė

ginta

gintes

Pagalba į namus - tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Jas gali gauti suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo. Pagalbos į namus paslaugas tiesiogiai teikia individualios priežiūros darbuotojai. Asmuo pasirenka reikalingas jam paslaugas iš pateikto paslaugų sąrašo. Tai gali būti: bendravimas, maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas, pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena, atnešant malkų, iškūrenant krosnį), lydėjimas į įvairias įstaigas, vaistų išrašymo organizavimas. Šių paslaugų teikimo trukmė - nuo 1 iki 10 valandų per savaitę, dažnumas - nuo 1 iki 5 kartų per savaitę. Paslaugos teikiamos tik darbo dienomis. Šakių socialinių paslaugų centras (tolliau - Centras) pagalbos į namus paslaugas teikia nuo 2007 m. Šiuo metu paslaugas gauna 114 asmenų.

Dana Makūnienė yra viena iš pirmųjų Centro paslaugų gavėjų. Paslaugos jai paskirtos 2012 metais. Jau daugiau nei 10 metų tekiamos paslaugos  šiai moteriai, stengiamės, kad jos gyvenimas būtų kuo savarankiškesnis, šviesesnis, padedame buityje, kartu sprendžiame iškilusias problemas, išklausome, patariame, kartu planuojame kasdienines veiklas. Pasak D.Makūnienės, pradžia tikrai nebuvo lengva. Paslaugų moteris kreipėsi tada, kai susilpnėjo sveikata ir tapo sunku būti savarankiškai, reikėjo labai pagalbos buityje. Nors tuomet pas ją dirbusią darbuotoją moteris prisimena su dideliu dėkingumu, bet prisipažįsta, kad buvo be galo sunku susitaikyti su tuo, jog nebegali gyventi be aplinkinių pagalbos, tapo sudėtinga atlikti kasdienius darbus, nuvykti savarankiškai apsipirkti. Paslaugų gavėjos teigimu, pradžioje buvo ir ašarų, ir pergyvenimo, bet šiandien ji negali įsivaizduoti savo gyvenimo be Centro teikiamos pagalbos. Per tiek paslaugų gavimo metų jai teko bendrauti net su keletu individualios priežiūros darbuotojų, bet visos pasak pasaugų gavėjos buvo širdžiai mielos, draugiškos, visada pasirengusios padėti. Moteris puikiai supranta, kad norint užmegzti šiltą ryšį, sutarti, gauti nuoširdžią pagalbą ir rūpestį, reikia pačiam suvokti, mokėti įvertinti ateinančio darbuotojo pagalbą ir pastangas. Pasak jos, negalima nuolat priekaištauti, reikalauti, ieškoti priekabių, nes taip kokybiško santykio nepavyks sukurti. Reikia elgtis žmogiškai, gerbti vieniems kitus, vertinti tai, ką iš jų gauni ir būtinai parodyti nuoširdžią padėką: gražiu žodžiu, šypsena, supratimu. Jos manymu, tikrai ne kiekvienas paslaugas gaunantis asmuo tai supranta ir moka būti dėkingas. Džiugu, kad ši mūsų paslaugų gavėja spinduliuoja teigiama energija, moka vertinti pagalbą, nuoširdumą ir dalinasi tuo su mumis. Ačiū Jai už lankstų požiūrį ir gražius žodžius.

Jei Jums taip pat reikia pagalbos, sunku atlikti buities darbus, pasirūpinti namais, vienam vykti pas gydytojus ar kitus specialistus, norite jaustis saugiau, tvirčiau ar tiesiog reikia pabendrauti, pasitarti, kreipkitės į Šakių socialinių paslaugų centrą dėl informacijos apie pagalbos į namus paslaugas. Mums rūpi kaip Jūs gyvenate, jaučiatės ir norime bei esame pasiruošę Jums padėti.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Šakių socialinių paslaugų centrą adresu V. Kudirkos g. 64, Šakiai, el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu +370 345 43547, +370 699 62621.

Pagalba.png

logo__300x57.png

 

V. Kudirkos g. 64A, Šakiai

tel. (8 345) 52 294, el.p. sakiu.spcentras@gmail.com

Registracijos adr.: Bažnyčios g. 7, Paluobių k., LT-71246 Šakių r.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300665444

DARBO LAIKAS

Pirmadienis 8:00 - 17:00 val.
Antradienis 8:00 - 17:00 val.
Trečiadienis 8:00 - 17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00 val.
Penktadienis 8:00 - 15:45 val.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.

© Copyright 2024

Sprendimas: LANMETA

Search