Informuojame: Šakių socialinių paslaugų centras persikelė į naujas patalpas — V. Kudirkos g. 64, Šakiai !!!

 

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

sakiu savivaldybe


SADM baneriai 300


spis logo


laumzirgis


laumzirgis

Šių metų gegužės 4 d. Šakių socialinių paslaugų centro, globos centro skyriaus darbuotojos pradėjo vykdyti globos centro paslaugų viešinimo veiklas, bei kviesti asmenis galvojančius apie globą ar įvaikinimą pokalbiui prie kavos puodelio. Specialistų komanda 2 kartus per mėnesį planuoja aplankyti po dvi Šakių rajono seniūnijas.

Pirmasis susitikimas vyko  Kriūkų seniūnijoje, susitikime dalyvavo seniūnas Anatolijus Kazlauskas, kartu su seniūnijos darbuotojais, taip pat į susitikimą atvyko seniūnaičiai ir bendruomenės nariai. 

Specialistai pasidalino globos centro veikla, teikiama pagalba, budinčio globotoja veikla ir finansine parama globėjams (rūpintojams). Taip informavo nuo ko reikia pradėti norint tapti globėju (rūpintoju). 

Dėkojame seniūnui ir susitikimo dalyviams už šiltą ir malonų susitikimą. 

Sekantis susitikimas vyks Žvirgždaičių seniūnijoje. 

Daugiau informacijos apie globos centrą galite rasti facebook paskyroje "Vaikai yra vaikai. Šakių rajonas".

https://www.facebook.com/GIMKsakiai

 

279508712 4939672429463295 6557353787106057092 n

 

279597519 412941150654331 2208115680698407985 n

IMG 6163

 

 2022 m. gegužės 5 d. į svečius atvyko Klaipėdos miesto socialinės paramos centro kolektyvas. Centre buvo pasidalinta gerąją patirtimi "Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS ASSURANCE", pasivaišinta arbata, pyragaičiais ir  svečių atsivežtu padegustuoti savo krašto  pyragu su kopūstais.

Kaip direktorė V. Bielskienė sako:

- "Geriausias būdas išlaikyti draugystę - dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina bendra veikla".

279800910 5024698657599913 6181966274881226311 n

279933010 5024697874266658 1887996698911834094 n

IMG 20220506 151328

IMG 20220506 143335

Nuo karo Ukrainoje pabėgę ir mūsų šalyje įsikūrę žmonės, kuriems suteiktas laikinosios apsaugos statusas, gali kreiptis į Savivaldybę ir pateikti nustatytos formos prašymą dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti.

          Prašyme dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo nurodomi šie duomenys:

  • užsieniečio vardas ir pavardė;
  • užsieniečio asmens kodas (jeigu jo neturi, nurodoma gimimo data);
  • interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio (toliau – ILTU) kodas;
  • užsieniečio Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, kurioje užsienietis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba, jeigu užsieniečio gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą – faktinės jo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje adresas;
  • užsieniečio kontaktiniai duomenys: telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas; būdas, kuriuo užsienietis pageidauja gauti informaciją apie priimtą sprendimą dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo;
  • nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenančių užsieniečių, priklausančių tam pačiam privačiam namų ūkiui, vardai, pavardės, asmens kodai (jeigu užsienietis (-čiai) asmens kodo (-ų) neturi, nurodoma jo (jų) gimimo data) ir ILTU kodas (-ai);
  • užsieniečio asmeninės sąskaitos, esančios Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotoje kredito įstaigoje.

          Užsienietis kartu su prašymu dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo savivaldybės administracijai pateikia:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40  straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
  • Užsieniečių integracijos tvarkos aprašo 46.1 papunktyje nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimą, mokymo įstaigos pažymą, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pensininko pažymėjimą, pažymą apie nėštumą, asmens negalią patvirtinantį dokumentą), išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija šiuos duomenis gauna iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų asmens duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka arba pagal prašymą, kuriame savivaldybės administracija, kreipdamasi dėl dokumentų ir (ar) duomenų, nurodo asmens, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę ir gimimo datą, asmens dokumentų ir (ar) duomenų gavimo teisinį pagrindą, prašomų dokumentų ir (ar) duomenų apimtį ir teisėtą tikslą;
  • ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenantys užsieniečiai, priklausantys tam pačiam privačiam namų ūkiui, jų vardai, pavardės, gimimo datos.

          Informacija teikiama tel. 8 345 66103

          Prašymai priimami Socialinės paramos skyriuje, adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai 

 

Paluobių neįgaliųjų dienos centro darbuotojai kartu su paslaugų gavėjais ruošėsi Šv. Velykom: margučius dažė natūraliai: alksnio žieve, svogūnų lukštais, burokėliais. Patalpas papuošė pavasariniais darbeliais,pagamino velykinių sveikinimų.
 
IMG 20220415 133733IMG 20220415 135145IMG 20220415 135405 1

Prieš Velykas, balandžio 6 dieną, buvo suorganizuotas edukacinis renginys „Jūs esate mums svarbūs“. Edukacijos metu vyko velykinių atviručių darymas vienišiems senjorams – paslaugų centro klientams. Renginio vieta pasirinktas Vinco Kudirkos muziejus, esntis Kudirkos Naumiesty. Dalyvavo 10 klientų, priklausančių Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugoms.

Kadangi muziejus savo internetinėje svetainėje buvo paskelbęs apie šią edukaciją, tai prie renginio panoro prisijungti ir pradinukai iš Sūduvos pagrindinės mokyklos Vilkaviškio rajono. Iš viso renginio metu buvo pagaminta 30 atviručių. Prieš Velykas buvo aplankyti 20 senolių su sveikinimais. Džiaugsmas ir dėkingumas, bei nubraukta ašara pasakė daugiau už padėkas, kad jie liko nepamiršti prieš gražiausią pavasario šventę – šv. Velykas.

Gerbiami Senjorai

Lai su nedrąsiais pavasario

spinduliais,vėju, lietumi

ir pirmaisiais žiedais

į Jūsų namus ateis

pati gražiausia metų šventė –

Šv. Velykos!

Sveikatos, stiprybės, kantrybės,

džiugios nuotaikos,

atjautos ir gerumo.

Būkite sveiki, stiprūs ir laimingi!

***

Šakių socialinių paslaugų centro

Ir Vinco Kudirkos muziejaus

 darbuotojai

           2022 metų balandis


 DSC0361620220411 143131IMG 3064

logo__300x57.png

 

V. Kudirkos g. 64, Šakiai

tel. (8 345) 52 294, el.p. sakiu.spcentras@gmail.com

Registracijos adr. Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300665444

DARBO LAIKAS

Pirmadienis 8:00 - 17:00 val.
Antradienis 8:00 - 17:00 val.
Trečiadienis 8:00 - 17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00 val.
Penktadienis 8:00 - 15:45 val.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.

© Copyright 2023

Sprendimas: LANMETA

Search