RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

sakiu savivaldybe


SADM baneriai 300


spis logo


laumzirgis


laumzirgis

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Šakių socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis, J. Kažemėkaitienė ir V. Staugaitienė surengė išvyką šeimoms į Sudargo piliakalnius.

Išvykos tikslas – mažinti socialinę atskirtį, skatinti šeimas aktyviai leisti laiką, gerinti tarpusavio santykius bei plėsti socialinius ryšius.

Ekskursijos metu aplankėme Sudargo piliakalnius. Šeimos buvo supažindintos su vietos istoriniais faktais, kuriais mielai pasidalino Sudargo bibliotekininkė Valerija Endriukaitienė. Tėvai su atžalomis turėjo galimybę pamatyti paminklą, skirtą Sudargo parapijos kaimams atminti, liudijantį buvusį krašto gyvybingumą. Bibliotekininkė šeimoms taip pat parodė paminklą, kuris pastatytas Sudargo gynėjams atminti. Šakių rajono šeimas ypatingai sužavėjo pamatyti didingi piliakalniai, kurie, anot pasakotojos, susidarė ledynmečio laikotarpiu.

Šeimoms teko ir nemenkas išbandymas – jie turėjo įveikti daugiau kaip 200 laiptelių atstumą iki vieno iš piliakalnio viršūnių, tačiau visi vykusieji aukštai iškėlę galvas jį įveikė. 

Šeimos turėjo galimybę išbandyti Sudargo piliakalniuose esantį "Basakojų taką". Drąsiausiems savanoriams buvo pasiūlyta išbandyti pereiti šį taką užrištomis akimis. Savanoriai buvo suporuoti tarpusavyje. Vienas iš poroje buvusių atliko "aklojo", o kitam teko vedančiojo vaidmuo. Tokiu būdu buvo skatinamas pasitikėjimas savimi bei šalia esančiu žmogumi.

Aplankyta ir Sudargo miestelio biblioteka, kurioje vaikai turėjo galimybę paskaityti, išgerti šiltos arbatos bei papietauti. Vaikai piešė piešinius tematika "Prisiminimas, kurį išsinešu". Taip pat kartu su šeimomis buvo kuriamas mūsų bendruomenės šeimų logotipas „Mes stirpi bendruomenė“.

Vyktsant namo aktyviausi dalyviai buvo apdovanoti saldžiais medaliais už ryžtingumą.

Visos šeimos liko patenkintos išvyka. Matomi pavargę, bet laimingi veidai buvo iškalbingesni už tūkstančius žodžių.

FotoFoto 1foto 3

Ištikus negaliai , sutrikus judėjimui ar kitiems funkciniams gebėjimams, susirgus artimajam, žmogui iškyla daug klausimų kokios pagalbos tikėtis, kur kreiptis, kas galėtų patarti, kad palengvinti ligonio slaugymą, ar pačiam neįgaliajam lengviau integruotis visuomenėje, didinti savarankiškumą buityje ar darbinėje veikloje.

Siekiant, kad kuo daugiau informacijos pasiektų asmenis ,Šakių socialinių paslaugų centro kliento aptarnavimo specialistė dalyvavo diabetikų klubo „Linelis“ susirinkime, kuriame pristatė informaciją apie gaunamas technines pagalbos priemones, (toliau TPP) įsigijimo sąlygas, teikiamas papildomas paslaugas (t.y. TPP pristatymas į kliento namus, funkcinės lovos  surinkimo/išardymo paslauga ). Supažindinta , kad pirmiausia reikia konsultuotis su šeimos gydytoju, ar asmuo atitinka kriterijus tai priemonei gauti. Pristatyta kokios  TPP gaunamos iš Kauno techninės pagalbos neįgaliųjų centro, suteikta informacija apie galimybes gauti kai kurių  priemonių kompensacijas, kokius dokumentus turėti atvykus į Šakių socialinių paslaugų  centrą. Taip pat informuota , kad dėl kai kurių TPP priemonių gavimo ar jų kompensacijų teks kreiptis tiesiogiai į Kauno techninės pagalbos neįgaliųjų centrą, t.y. dėl elektrinių ar aktyvaus tipo  vežimėlių, skuterių, klausos , regos priemonių. Taip pat susirinkime specialistė papasakojo apie TPP nuomos paslaugą, kuria gali pasinaudoti Šakių rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys.

Susitikimo metu buvo atsakoma į dalyvių klausimus, pateikta aktuali informacija, išdalintos informacinės skrajutės.

Dėl TPP priemonių galite kreiptis į Šakių socialinių paslaugų centrą žemiau nurodytais kontaktais:

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai

Tel nr. 8 345 52294 ir el p. sakiuspcentras.lt

2020 m. rugpjūčio 26 d. Šakių socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos dirbančios su šeima S.Demeniūtė, R.Petraitienė ir A.Globienė organizavo šeimoms ekskursija į Trakėnų zoologijos parką ir Paežerių dvarą.
Ekskursijos tikslas - skatinti šeimų ir vaikų dalyvavimą sociokultūriniame gyvenime, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinti šeimas bei skatina glaudesnį tarpusavio ryšio kūrimą tarp tėvų ir vaikų.
Trakėnų zoologijos parke šeimos susipažino su ten gyvenančiais egzotiniais gyvūnais, žinduoliais ir paukščiais. Didžiausias vaikų džiaugsmas buvo galimybė šerti gyvūnus iš rankų.
Paežerių dvare šeimos turėjo galimybę susipažinti su dvaro rūmais, oficina, Belvederio bokštu ir parku, kuriame pamatė įspūdingo dydžio Paežerių dvaro ąžuolą.
Nors ir kelionės pabaigą vainikavo lietus, tačiau puikios nuotaikos ir begalybės emocijų grįžome namo. Šeimos liko patenkintos ekskursija ir patirtais įspūdžiais.
12
 

Edukacniai užsiėmimai padeda ugdyti vaikams pažinimo, kūrybiškumo, bendradarbiavimo ir darbo grupėje įgūdžius, stiprina pasitikėjimą savimi. Skatina vaikų žingeidumą, norą tyrinėti ir gytus gebėjimus bei žinias pritaikyti kasdieninėje veikloje.
2020-08-19 Šakių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkės organizavo kūrybinę –edukacinę popietę „Gaminu pats“, kurioms talkino socialinės darbuotojos dirbančios su šeimomis. Popietė buvo skirta vaikams nuo 9 iki 12 metų amžiaus. Edukacija vyko sodyboje „Gamtos girnos“, Beduonės k. 2, Lukšių seniūnijoje, Šakių r. Vaikams įdomiai, smagiai, turiningai ir skaniai praleisti laiką padėjo sodybos savininkai Renata ir Valencas. Vaikai kepė vaflius, meduolius, piešė ant akmenukų, degino ant medžio paveikslus į kuriuos sudėjo savo fantazijas ir svajones. Stebėjo šakočio figūrėlės spausdinimo procesą 3D spausdintuvu. Edukacijos metu vaikai dalinosi įspūdžiais, bendravo vienas su kitu, smagiai, linksmai, kūrybingai praleido laiką.
Ačiū visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie kūrybinės – edukacinės popietės.

118003134 236123190924863 3677392966347923309 n118131464 3375997869131734 6191378203504279562 n118139664 612646276350564 8363381656183959843 n118207270 2659586780959273 6616786881598805308 n118252785 2111046319039944 2658820858201802649 n118222651 307709057147766 5176946060442637668 n118323188 597535517794208 2602013360270066673 n

Rugpjūčio 17 d. Šakių socialinių paslaugų centre mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos specializuotą dalį baigė trysi asmenys. Du asmenys jau yra įsteigę šeimynas, vienas asmuo ketina tapti šeimynos dalyviu. Specializuoti mokymai susideda iš šešių temų ir daugiau yra orientuoti į komandinį darbą, bendradarbiavimą su įvairiomis įstaigomis, vaiko ir biologinių tėvų susitikimus, vaiko parengimą pokyčiams. Svarbus GIMK programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų. 

Džiaugiamės, kad vis daugiau esamų globėjų nusprendžia išklausyti mokymus ir pasisemti dar daugiau žinių ir pasidalinti savo patirtimi, išgyvenimais su kitomis šeimomis. Dėkojame mokymų dalyviams už šiltus ir jaukius susitikimus.

 

 

 

Šeima yra didelė vertybė ir vaiko socializacijos pagrindas. Nuo šeimoje vyraujančių vertybių, teisių, pareigų, atsakomybių, tarpusavio santykių priklauso tolimesnis sėkmingas vaiko integravimasis į visuomenę. Augant vaikui labai svarbu žinoti ne tik savo asmenines teises, bet taip pat pareigas ir atsakomybes, kas sudaro pagrindą sėkmingam savarankiškam gyvenimui. Tiek teisėstiek pareigos turėtų būti greta: visi vaikai turi teisę būti mylimi ir rūpestingai auginami ir turėti
pareigą padėti kitiems; turi teisę į mokslą ir pareigą lankyti mokyklą ir stengtis mokytis; teisę į gydymą ir pareigą rūpintis savo sveikata; teisę gyventi saugiuose namuose ir pareigą padėti suaugusiems juos prižiūrėti; teisę būti apsaugotam nuo žalingų svaigalų vartojimo ir pareigą nevartoti svaigalų; teisę į asmeninį gyvenimą ir pareigą gerbti kitų žmonių privatumą; teisę sveikai maitintis ir pareigą nemėtyti maisto, teisę išsakyti savo nuomonę ir pareigą gerbti kitų nuomones;
teisę klysti ir pareigą mokytis iš savo klaidų; teisę būti apsaugotam nuo bet kokio smurto ir pareigą neskriausti kitų.

2020 m. liepos 27 d., Šakių socialinių paslaugų centro, paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkės organizavo paskaitą vaikams kartu su tėvais tema „ Nepilnamečių teisės, pareigos, atsakomybės“. Tema aktuali įvairaus amžiaus tarpsnio vaikams. Tačiau šios paskaitos tikslinė grupė buvo paaugliai nuo 12 metų, kadangi remiantis darbo su šeimomis patirtimi, šiame amžiaus tarsnyje kyla daugiausiai problemų dėl teisių ir pareigų nežinojimo ar nevykdymo. Paskaitą vedė Šakių bendruomenės pareigūnė Aušra Mockevičienė. Renginio dalyviai buvo supažindinti su pagrindinėmis vaiko teisėmis, pareigomis ir atsakomybėmis, tiek namuose, tiek mokykloje ir visuomenėje. Paskaitos turinys suteikė daug informacijos dalyviams, kadangi dauguma jaunuolių, paskaitos pradžioje, nesugebėjo įvardinti konkrečių asmeninių savo teisių ir pareigų. Diskusijos metu dalyviai turėjo galimybę analizuoti jiems aktualius klausimus renginio tema.

Teisės ir pareigos žmogų lydi visą laiką įvairiose gyvenimo srityse ir suteikia pagrindą sėkmingam, pilnaverčiam funkcionavimui visuomenėje, todėl labai svarbu, kad vaikai kuo ankstesniame amžiaus tarsnyje gebėtų tai įsisąmoninti.

116798491 728367644629199 7064803604866091756 n

 

logo__300x57.png

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r.
tel. (8 345) 50 349, el.p. sakiu.spcentras@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300665444

DARBO LAIKAS

Pirmadienis 8:00-17:00 val.
Antradienis 8:00-17:00 val.
Trečiadienis 8:00-17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00-17:00 val.
Penktadienis 8:00-15:45 val.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.

© Copyright 2022

Sprendimas: LANMETA

Search